The United states
Australia
JapanComing soon
South KoreaComing soon
South KoreaComing soon
European UnionComing soon
Amount USD
Transfer fee via bank accountUSD
1 - 300
4
301 - 500
5
501 - 1000
10
1001 - 2000
15
2001 - 3000
20
3001 - 4000
25
4001 - 5000
30
5001 - 6000
35
6001 - 7000
40
7001 - 8000
45
8001 - 9000
50
9001 - 10000
55
10001+
60
Please note that debit card processing fee varies based on the card types.Please see below:
Card type
Debit card feeBy percentage
Visa Regulated
0.5%
Mastercard Regulated
0.5%
Discover Regulated
0.5%
AMEX Regulated
0.5%
PULSE Regulated
0.5%
STAR Regulated
0.5%
Accel Regulated
0.5%
NYCE Regulated
0.5%
Visa Exempted
2.25%
Mastercard Exempted
2.3%
Discover Exempted
0.5%
AMEX Exempted
0.5%
PULSE Exempted
1%
STAR Exempted
2%
Accel Exempted
1%
NYCE Exempted
0.5%

Бид ханшийг тогтоохдоо Монгол банкнаас зарласан тухайн өдрийн ам.долларын ханш болон арилжааны банк, бусад олон улсын мөнгөн гуйвуулгын компаниудын ханшийг харьцуулан тогтоодог.

Хүлээн авагч шимтгэл төлөхгүй.