Бид ханшийг тогтоохдоо Монгол банкнаас зарласан тухайн өдрийн ам.долларын ханш болон арилжааны банк, бусад олон улсын мөнгөн гуйвуулгын компаниудын ханшийг харьцуулан тогтоодог.

Хүлээн авагч шимтгэл төлөхгүй.