Уг арга хэмжээний үеэр бид тун удахгүй олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болохоор ажиллаж байгаагаа танилцуулахаас гадна БНСУ-ын томоохон хөрөнгө оруулалтын сан болох ‘Rhinos – KAI Frontier Fund 1’-с хөрөнгө оруулалт хийж, стратегийн хөрөнгө оруулагч болохоор гэрээнд гарын үсэг зурлаа.       
            <div class=