Хилийн чанадаас Сайн дурын нийгмийн даатгалаа Sendly апп-аа ашиглан төлснөөр Таны төлсөн нийгмийн даатгал Нийгмийн даатгалын Ерөнхий газрын системд бүртгэгдэж, ирээдүйд тэтгэвэр тогтоолгох, эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээ авах зэрэг төрийн үйлчилгээг авах боломжийг хилийн чанадад амьдарч буй Монголчууддаа олгож байна.