НОГДОЛ АШИГ ТАРААХ ӨДӨРТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2024 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 49 дүгээр тогтоолын дагуу ногдол ашиг тараах өдөрт өөрчлөлт орлоо.