Эрхэм хүндэт "Сэндли ББСБ" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигч таныг хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны ээлжит хуралд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Хурал танхим болон цахим гэсэн хосолсон хэлбэрээр явна.