Эрхэм хүндэт "Сэндли ББСБ" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигч танд Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны ээлжит хурлын зарыг хүргүүлж байна.